Робота педагогічного колективу над виробленням Стратегії розвитку школи

Проведення батьківської психолого-педаногічної конференції по адаптації учнів перших класів до навчання у школі

Засідання інтервізійної групи вчителів, які впроваджують Концепцію "Нова українська школа"

Участь заступника директора з НВР Дячук Т.Ф. у семінарі-тренінгу «Внутрішня система забезпечення якості освіти: організаційно-методичні та психологічні аспекти», організованому Управлінням Державної служби якості освіти у Чернівецькій області на базі факультету педагогіки та психології ЧНУ, 12.12.2019 р.

Участь учителя початкових класів Колотило І.Ф. у міському семінарі-практикумі для вчителів І циклу навчання « Особистісно-професійний розвиток педагогів в умовах Нової української школи: реалії та перспективи»

22 листопада 2019 року  -  Виступ учителя фізики Дячук Т.Ф. «Формування особистості школяра на уроках фізики» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування особистості в умовах викликів сучасної освіти», проведеній ІППОЧО.