У М О В И
прийому дітей до спеціалізованої початкової школи
І ступеня № 26
з поглибленим вивченням іноземних мов

І. Загальні положення

1. Прийом учнів проводиться на конкурсній основі незалежно від місця проживання.
2. Іноземці приймаються до школи відповідно до Закону України від 04.02.1994 року «Про правовий статус іноземців».
3. Умови конкурсу розробляються адміністрацією за участю Ради гімназії, досвідчених вчителів-класоводів та психолога.

ІІ. Організація конкурсу

1. Дата проведення та умови конкурсу оголошуються не менш ніж за 2 місяці до його початку. Обов’язковим є письмове оголошення про термін і умови конкурсу в приміщенні СПШ №26.
2. Для участі в конкурсі слід подати заяву встановленого зразка, оригінал та копію свідоцтва про народження .
3. Під час конкурсу діти проходять співбесіду з членами конкурсної комісії та тестування психолога.

ІІІ. Проведення конкурсу

1. Для проведення конкурсного відбору створюється комісія, склад якої затверджується директором.
2. Для проведення тестування психологом дітям видається папір із штампом СПШ №26.
3. Роботи шифруються. Дешифрування робіт проводиться після їх розгляду психологом і виставленням балів. Самі роботи зберігаються у заступника директора з навчально-виховної роботи протягом 6 місяців з дня оголошення результатів, потім передаються психологу.
4. Підсумки конкурсу проводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування.
5. Результати співбесіди з членами конкурсної комісії та тестування психолога оформляються у вигляді протоколу і оголошуються не пізніше трьох днів після проведення конкурсу.

ІУ. Умови конкурсу

1. Під час конкурсу діти проходять тестування психологом та співбесіду з членами конкурсної комісії, під час якої визначається готовність до засвоєння навчальних предметів.
2. Співбесіда включає в себе розповідь за малюнком, різні за рівнем завдання на кмітливість, мислення, артикуляційні вправи.

2.1. Розповідь за малюнком (максимальна кількість балів - 5).
Дитині пропонуються розглянути ілюстрацію у книжці або репродукцію картини художника:
1/ Якщо дитина спочатку розглянула, продумала, а потім розповіла про сюжет, визначаючи і головне, і деталі, і загальний настрій - 5 балів;
2/ Схематична розповідь - 4 балів;
3/ Перечислює, що зображено - 3 бали.

2.2. Стан готовності до читання (максимальна кількість балів - 5)
1/ Якщо дитина переказує близько до тексту - 5 балів;
2/ Переказує скорочено, основний зміст - 4 бали ;
3/ Переказує надто скорочено, за допомогою дорослого - 3 бали;

2.3. Перевірка пам’яті (максимальна кількість балів - 8)

2.4. Знайти зайве (завдання у малюнках) (максимальна кількість балів - 3)

2.5. Завдання на увагу (максимальна кількість балів - 5 )

2.6. Завдання на логічне мислення (максимальна кількість балів - 6)

2.7. Визначення математичних здібностей (максимальна кількість
балів - 12)

2.8 . Стан готовності до письма (максимальна кількість балів - 6)

2.9. Артикуляційні вправи. Відтворення звуків, слів, словосполучень. (максимальна кількість балів - 10)
3. Психологічним тестуванням визначається ступінь зрілості дитини за методикою Артура Дерна - Ярослава Йірасека та за допомогою «Графічного диктанту»:
3.1. Намалювати фігуру чоловіка (мужчини) за умовою (максимальна кількість балів - 10)
3.2. Списати із зразка (скопіювати, змалювати ) прості буквосполучення із трьох частин (максимальна кількість - 10 балів)
3.3. Відтворити за зразком (змалювати, скопіювати) групу крапок (максимальна кількість балів - 10)
3.4. За допомогою завдання «Графічного диктанту» з’ясовується вміння дитини уважно слухати і точно виконувати вказівки дорослого; дотримуватися правил; діяти самостійно на основі правил і аналізу зразка (максимальна кількість - 10 балів)

У. Порядок зарахування

1. Діти, які успішно пройшли конкурсний відбір, зараховуються до 1 класу наказом директора, який видається на підставі рішення конкурсної комісії.
2. У разі незгоди батьків чи осіб, які їх замінюють, з рішенням комісії вони повинні звернутись до голови конкурсної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом 3-х днів з дня оголошення результатів.
3. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія. Голова апеляційної комісії - директор школи, чи його заступник. Апеляція розглядається протягом тижня з дня подачі.
4. Учні, які не приступили до навчання протягом 10 днів без поважних причин звільняються зі школи.